Judo samoobrana (Goshinjutsu)

” U judo borbama morate pronaći protivnikove slabosti i u trenutku odgovarajuće prilike biti spremni da napadnete sa svim sredstvima koja su vam na raspolaganju a bez kršenja pravila judoa.” Jigoro Kano