Mali judo riječnik

“Gdje ima truda, ima i uspjeha.” Jigoro Kano

  

  

  

  

  Ashi waza Nožne tehnike
  Atemi waza Tehnika udaraca
  Budo Moderne borilačke vještine
  Bushido Kodes samuraja
  Dan Stupnj rangiranja majstorskih pojaseva
  Dojo Mjesto za vježbanje borilačkih vještina(izvorno iz Budizma)
  Goshin jutsu Samoobrana u judu
  Hajime Počni
  Hanskouku make Diskvalifikacija u sportskoj borbi
  Hantai Glasovanje sudaca o pobjedniku
  Hidari Lijevo
  Hikiwake Neriješeno
  Jigo tai Obrambeni stav
  Judo gi Odjeća za judo(pogrešno nazivan kimono)
  Juji Križ
  Kaeshi waza Tehnike kontranapada
  Kansetsu waza Tehnike poluga
  Kata Forme točno određenog izvođenja tehnika
  Keiko Trening, vježbanje
  Koshi waza Bočne tehnike
  Kumi kata Načini držanja garda
  Kyu Učenički stupanj pojasa
  Maitta „Predajem se!“
  Matte Stop
  Migi Lijevo
  Nage waza Tehnike bacanja
  Ne waza Tehnike u parteru
  O Veliko
  Obi Pojas
  Okuri Par
  Osaekomi waza Zahvati držanja
  Randori Slobodno vježbanje
  Rei Pozdrav naklonom
  Ryu Tradicionalne škole borilačkih vještina
  Sankaku Trokut
  Shiai Borba na natjecanju
  Shido Kazna u sportskoj borbi
  Shinken shobu waza Tehnike za realnu borbu
  Shime waza Tehnike gušenja
  Shizen hontai Prirodni stav
  Tachi waza Tehniku stojećem stavu
  Tai Tijelo
  Tatami Tradicionalna strunjača od slame, danas pojam za strunjaču za judo ili ostale japanske vještine
  Te waza Ručne tehnike
  Tokui waza Tehnika koja je specijalizirana
  Tsugi ashi Kretanje sa polukorakom(„noga koja slijedi“)
  Ukemi waza Tehnike padova
  Ura Iza
  Ushiro Natrag