MEĐUNARODNI KATA TURNIR „5 DRŽAVA“

Benediktbeuern, 10.09.2017.godine

Međunarodni kata turnir „5 Država“  koji okuplja Švicarsku, Sloveniju, Njemačku, Austriju i po prvi puta i Hrvatsku, održan je 10.09.2017. godine u Benediktbeuern (Njemačka).

Turnir je zamišljen kao pripremni za veća natjecanja,  a uz turnir održana je radionica  i seminar.
Hrvatsku su predstavljali sljedeći parovi:
Katame no kata
Ana Kvilik-Dona Vadlja – 2.mjesto
⦁ Katija Žunić-Lucija Žunić

Ju no kata
⦁ Zoran Grba-Sandra Uršičić
⦁ Katija Žunić-Lucija Žunić
Izvještaj sastavio:  Slaviša Bradić