Osnovna škola “Milan Brozović” – Kastav

Osnovna škola “Milan Brozović” – Kastav

ŠKOLA-ZAŠTIĆENI SPOMENIK KULTURE

Rješenjem br.311/2 od 21.12.1966. zgrada sadašnje Osnovne škole „Milan Brozović“ u Kastvu upisana je u registar nepokretnih kulturnih dobara pod brojem 157/172 unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Kastva.

 

maps generator

Adresa: Kastav, Skalini Istarskog tabora 3

Broj i naziv pošte: 51215 Kastav

Broj telefona: 051-69-13-08           

Broj telefaksa:  051-60-10-69

E- mail : [email protected]

Županija: Primorsko-goranska

web lokacija:  http://os-srdoci-ri.skole.hr/