Osnovna škola “Srdoči”

Osnovna škola “SRDOČI”, Rijeka

maps generator
Adresa: Ante Modrušana 33

Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Broj telefona – tajništvo:  625-950

web lokacija:  http://os-srdoci-ri.skole.hr/