Osnovna škola “Vežica”

Osnovna škola  “Vežica”

Znanje: mudrost korištenja svih pruženih mogućnosti (novih tehnologija, različitih načina učenja i poučavanja, mnoštvo izvora znanja) pri razvijanju različitih vještina; mudrost otkrivanja i razvijanja vlastitih afiniteta i jačih strana jer samo radeći ono što voli čovjek može biti uspješan i sretan
Snaga: snaga koja leži u znanju; snaga povjerenja u vlastite mogućnosti; snaga otvorenog uma
Ljepota: ljepota života u zdravom, sigurnom i estetski uređenom okruženju; ljepota uživanja u umjetnosti i umjetničkog izričaja; ljepota međuljudskih odnosa koje obilježavaju kultura ponašanja, tolerancija i višesmjerna komunikacija

 

maps generator
Adresa: Kvaternikova ulica 49, Rijeka
OIB: 80745485182
 Telefon 051/453 868
Faks  051/455-680
Službena e-mail adresa škole[email protected]
web lokacija: os-vezica-ri.skole.hr