Polaganje za pojaseve

Tehnike demonstriraju:

Tori: Slaviša Bradić, 6. Dan (JK Rijeka)
Uke: Rene Kosir, 2. Dan (JK Rijeka)